PRISM is dé oplossing die de stabiliteit en beschikbaarheid van uw JD Edwards EnterpriseOne omgeving proactief monitort en verbetert. PRISM controleert de volledige JD Edwards-omgeving en genereert automatisch de juiste gegevens voor CNC-systeembeheerders om de stabiliteit en prestaties van het systeem continu te verbeteren.

Over Prism

De introductie van steeds krachtigere technologieën, zoals integraties met webshops, communicatie via business services servers en EDI-oplossingen, dragen bij aan de toenemende complexiteit van de JD Edwards-omgeving. Het optimaal laten presteren van alle componenten vraagt om steeds meer inzicht in het volledige systeem. Het monitoren en verbeteren van de JD Edwards systeemprestaties vergt daarom steeds meer tijd van CNC’ers, zeker wanneer er handmatig gezocht moet worden naar welke verandering in het systeem tot welke resultaten heeft geleid en waarom. De standaard JD Edwards tools bieden enig inzicht, maar lang niet altijd is het even zichtbaar wat er in uw systeem gebeurt. Met PRISM heeft u deze inzichten snel en volledig voor ogen.

PRISM is een proactieve JD Edwards systeemmonitor die de volledige JD Edwards omgeving nauwkeurig monitort. Van zowel de JD Edwards-applicatie als subsysteem applicaties worden de prestaties gemeten. PRISM identificeert direct wanneer systeem response-tijden te traag zijn, wanneer opdrachten te lang lopen en wanneer te verwerken batches blijven hangen. Automatisch worden gedetailleerde notificaties verstuurd aan de CNC’er. Met PRISM heeft u direct inzicht in wat er in uw JD Edwards-omgeving gebeurt.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Oracle JD Edwards diensten van Forza Consulting? Neem dan vrijblijvend contact op via +31 (0)850012184, of stuur een bericht naar sales@forzaconsulting.eu.

Hoe werkt PRISM?

PRISM meet vanuit verschillende invalshoeken de prestaties van uw JD Edwards omgeving en biedt een volledig inzicht in de systeemprestaties. Doordat PRISM direct notificaties verstuurd wanneer systeem onregelmatigheden zich voordoen bent u in staat te reageren nog voor het systeem instabiel wordt. Zo ondersteunt PRISM u bij het proactief verbeteren van de systeemstabiliteit.

PRISM filtert automatische alle systeem log files. De filters die u toepast zijn configureerbaar, zo worden bijvoorbeeld alle bekende JD Edwards errors weggefilterd. Zo beschikt u direct over een beknopt en helder overzicht van de voor u relevante log files over kritische systeem issues en welke onregelmatigheden zich in het systeem voordoen.

De PRISM Job Monitor monitort al uw lopende jobs en controleert of deze op tijd voltooid zijn. Wanneer systeem jobs te lang lopen of niet voltooid zijn, wordt automatisch een notificatie verstuurd. Zo bent u ervan verzekerd dat al uw systeem jobs op tijd en volledig worden afgerond. De PRISM Batch Monitor houdt een oog op batchmatig lopende jobs en verzekert dat alle records zijn verwerkt.

De virtuele gebruiker van PRISM simuleert eindgebruiker acties, bijvoorbeeld het opstarten van een applicatie en het genereren van een inkooporder. Op basis van de responsetijden van het systeem en voorgedefinieerde grenswaarden wordt vastgesteld of JD Edwards reageert conform de verwachting.

Alle door PRISM vergaarde resultaten worden in een maandelijkse rapportage gebundeld en geven de volledige gezondheid van de JD Edwards omgeving weer. De benchmark functie vergelijkt uw systeemprestaties met een best-in-class systeem, hierdoor heeft u direct inzicht op de punten waarop uw systeem verbeterd kan worden. PRISM houdt continu scherp zicht op uw omgeving en verzekert u van de juiste inzichten en verbeterpunten om de JD Edwards systeemprestaties continu te blijven verbeteren.

Waarom PRISM?

  • Uitgebreide monitoringsfuncties zorgen voor het versneld opsporen en oplossen van issues;
  • Verstuurt direct notificaties wanneer issues zich voordoen;
  • Vergroot de efficiency door het automatiseren van arbeidsintensieve systeem monitoring;
  • Automatische filtering van log-files;
  • Verbetert het inzicht in de volledige JD Edwards omgeving;
  • Maandelijks audit rapportage met best practice benchmark biedt helder inzicht in verbeterpotentieel.
Download PRISM factsheet
Forza Consulting
Lange Brinkweg 77-03
3764 AB Soest
Nederland
T: +31 (0)850012184
E: info@forzaconsulting.eu