Forza Consulting biedt al jaren ondersteuning rondom het upgraden van JD Edwards. Bij het upgraden van het ERP systeem kan het gaan om een technische of een functionele upgrade. Bij een technische upgrade wordt enkel de tools release van JD Edwards naar een nieuwe versie gebracht. Een functionele upgrade is complexer: alle aangepaste programma’s moeten naar een nieuwe versie worden gebracht en alle processen moeten opnieuw worden getest. Forza Consulting heeft ervaring met beide type upgrades en kan u helpen om de upgrade gedegen én in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren.

Technische upgrade JD Edwards

Wanneer het gaat om een technische upgrade wordt de tools release van JD Edwards naar een nieuwe versie gebracht. De functionele release blijft hetzelfde. Een technische upgrade naar de nieuwste release zal de user interface verbeteren en nieuwe mogelijkheden brengen voor wat betreft de features van JD Edwards, zoals het werken met notificaties en het combineren van schermen (CafeOne). Regelmatig voert Forza Consulting technische upgrades uit. Voorafgaand aan elke tools release-upgrade houden we een upgradeworkshop waarin we samen met onze klant tot een gedetailleerde aanpak komen.

Functionele upgrade JD Edwards

Bij een functionele upgrade gaat het doorgaans om een wat grotere uitdaging. Bij een functionele upgrade worden alle programma’s ‘vernieuwd’. Hierbij moeten alle aangepaste programma’s naar een nieuwe versie worden gebracht en alle processen moeten opnieuw worden getest. Naarmate er meer programma’s zijn aangepast of wanneer er op basis van JD Edwards-functies nieuwe programma’s zijn gemaakt, is de impact van de upgrade groter.

Vanaf release 9.2 zal het mogelijk zijn om deze impact te beperken tot enkel de in een nieuwe release door Oracle gewijzigde objecten, dit zal de functionele upgrade vereenvoudigen. Forza Consulting heeft de tools en de kennis in huis om voor uw organisatie de ROI en business case te bepalen voor uw upgrade. Met onze Upgrade Assessment brengen we uw upgrade uitdaging gestructureerd in kaart en helpen we u de upgrade voor te bereiden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Oracle JD Edwards diensten van Forza Consulting? Neem dan vrijblijvend contact op via +31 (0)850012184, of stuur een bericht naar sales@forzaconsulting.eu.

Upgrade assessment

Met onze Upgrade Assessment bieden we een serie workshops aan, die samen als doel hebben een duidelijk beeld te krijgen van de (functionele) upgrade inspanning en hiervoor een plan te maken. Dit omvat de volgende workshops:

  • Technologie- en architectuur workshop: Waarin we helder maken welke requirements er zijn op het gebied van technologie en architectuur bij de migratie naar een nieuwe release van JD Edwards en inventariseren wat de impact hiervan is op de te upgraden omgeving.
  • Retrofit analyse & workshop: bij de afweging om te gaan upgraden is de inspanning die nodig is om gewijzigde JD Edwards-objecten naar het nieuwe releaseniveau te brengen, (het zogenaamde ‘retrofitten’), een belangrijke variabele. Forza Consulting kan met u in kaart brengen wat deze inspanning in gaat houden en hierover concrete uitspraken doen.
  • Functionele analyse workshop: een belangrijke afweging om te upgraden is de mate waarin nieuwe, door de business wordt gewenste functionaliteit aanwezig is in de release. Om te ondersteunen bij het in kaart brengen hiervan, kunnen we, naast onze parate functionele kennis, een ‘upgrade value proposal’ op maat aanbieden. Op basis van het inzicht uit de retrofit analyse kan tevens een afweging worden gemaakt om maatwerk al dan niet uit te faseren.

Op basis van de informatie uit deze speciale workshops kan door Forza Consulting een plan van aanpak voor de upgrade worden samengesteld en zijn we  in staat een passend voorstel doen voor het JD Edwards-upgradeproject.

 

Forza Consulting
Lange Brinkweg 77-03
3764 AB Soest
Nederland
T: +31 (0)850012184
E: info@forzaconsulting.eu