JD Edwards Upgrades

Oude en verouderde software is kwetsbaar. De laatste versie van een update dicht vaak kwetsbaarheden die hackers en cybercriminelen misbruiken om toegang te krijgen tot waardevolle data. Naast het dichten van kwetsbaarheden brengen updates ook vaak nieuwe mogelijkheden met zich mee waardoor medewerkers efficiënter met het systeem kunnen werken.

Technische en functionele upgrades

Forza Consulting biedt al jaren ondersteuning rondom het upgraden van JD Edwards. Onze consultants hebben ervaring met alle versies van JD Edwards en zijn daardoor bekend met alle uitdagingen die bij een verbeterede versie komt kijken. Bij het upgraden van het ERP-systeem kan het gaan om een technische en/of een functionele upgrade.

Met een technische upgrade brengen we de tools van de JD Edwards omgeving naar een nieuwe versie. De functionele omgeving blijft hetzelfde. Een technische upgrade naar de nieuwste release zal de gebruikersomgeving verbeteren en nieuwe mogelijkheden bieden aan de gebruikers voor wat betreft de onderdelen van JD Edwards. Regelmatig voert Forza Consulting technische upgrades uit voor haar opdrachtgevers. Voorafgaand aan elke tool release houden we een Upgrade Assessment waarin we samen met onze opdrachtgevers tot een gedetailleerde aanpak komen.

Bij een functionele upgrade gaat het doorgaans om een wat grotere uitdaging. Bij een functionele upgrade worden alle programma’s ‘vernieuwd’. Hierbij moeten alle aangepaste programma’s naar een nieuwe versie worden gebracht en alle processen moeten opnieuw worden getest. Naarmate er meer programma’s zijn aangepast of wanneer er op basis van JD Edwards functies nieuwe programma’s zijn gemaakt, is de impact van de upgrade groter.

Vanaf release 9.2 zal het mogelijk zijn om deze impact te beperken tot enkel de in een nieuwe release door Oracle gewijzigde objecten. Forza Consulting heeft de tools en de kennis in huis om voor elke organisatie de Return On Investment (ROI) en de business case te bepalen voor een upgrade. Met onze Upgrade Assessment brengen we elke upgrade uitdaging gestructureerd in kaart en helpen we de upgrade voor te bereiden.

Upgrade Assessment

Met onze Upgrade Assessment bieden we een aantal bijeenkomsten aan, die samen als doel hebben een duidelijk beeld te krijgen van de inspanning die nodig is voor de (functionele) vernieuwde versie. Op basis van de informatie uit deze bijeenkomsten kan door Forza Consulting een plan van aanpak voor het project worden samengesteld en zijn we in staat een passend voorstel doen voor het JD Edwards vernieuwingstraject.

JD Edwards EnterpriseOne heeft de flexibiliteit om met de organisatie mee te groeien. Alle toepassingen, zoals PRISM, veranderen mee met de omgeving en eisen. Standaardfunctionaliteiten zijn instelbaar en te wijzigen naar bedrijfsprocessen van een organisatie. Daarnaast werkt JD Edwards voortdurend aan verbeteringen in de software, en is daarom al jaren toonaangevend als World Class ERP-systeem.

Naast upgrades bieden wij voor JD Edwards ook cloud migraties, trainingen, consultancy en een orchestrator.

Altijd de laatste versie
Nieuwe functionaliteiten
Beter beschermd tegen kwetsbaarheden

Specialist nodig?

Bij Forza verbinden we de ambitie en strategie van onze klanten met het ERP-systeem, de medewerkers en de onderliggende technologie. Om de focus op de business te laten liggen, bieden wij een reeks van diensten aan (van implementatie van de software, managed services tot interim-opdrachten).

Met 20 jaar aan ervaring staat de klanttevredenheid centraal.

    privacyverklaring*